Vision

Syfte och mål

Livet Bitch! vill göra kulturen mer relevant och inkluderande för fler samt stärka unga tjejer och kvinnors position och möjligheter inom kulturlivet genom att höja statusen på unga tjejer och kvinnors konstnärskap och liv.

Livet Bitch! mål

  • Skapa kultur där Södertäljes kvinnor och unga tjejer är norm- på sina villkor

  • Att genom en hög grad av delaktighet stärka målgruppens identitet som kulturutövare och kulturkonsumenter

  • Att tjejer och kvinnor ska ha mer plats i kulturlivet och i offentligheten

  • Vara modiga och våga utmana oss själva i vilka frågor vi diskuterar- på scen och utanför

  • Sätta Södertäljes kultur- och teaterliv på den nationella kartan genom hög kvalitet och genom att sprida projektet och det konstnärliga resultat som kommer ur det utanför staden

Kontakta oss

info@livetbitch.se
070-8480390
073-3267445

Adress

Livet Bitch! Kulturförening
Fatburs Kvarngata 20
118 64 Stockholm

Besöksadress:

Västra kanalgatan 2 Södertälje
Orionkullen, Gamla flickskolan
© 2019 Livet Bitch! empowered by Jonas Valdés